กรุฉนวนรอบห้อง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

  แผ่น ป.พ.สำหรับนำไปใช้งานผนังนั้น ใช้แผ่นฉนวนโฟมเหลืองสำเร็จรูปมาประกอบเข้ากับวัสดุทับหน้าต่างๆ ( ยิปซั่ม สำหรับงานผนังเบา ผนังกั้นห้อง และ ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับผนังถาวร ) เพื่อใช้เป็นผนังสำเร็จรูป หรือผนังกั้นห้องสำเร็จรูป ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในท้องตลาดว่าฉนวนโฟมเหลืองนี้เป็นฉนวนกันความร้อนรูปแบบโฟมแข็ง ที่มีค่าความเป็นฉนวนสูงที่สุดในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เนื้อโฟมมีโครงสร้างภายในแบบรูพรุนระบบปิดแบบรังผึ้ง ( CLOSE CELL ) ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบจำลองสุญญากาศในเนื้อโฟม ผนังรอบด้านที่ทำการติดตั้งจึงเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นเยี่ยมที่จะป้องกันความร้อนจากภายนอกห้องไม่ให้เข้ามาในห้อง แล้วป้องกันไม่ให้ความเย็นภายในห้องซึมทะลุผนังออกไปนอกห้อง นับว่าเป็นนวัตกรรมผนังเบา, ผนังกั้นห้อง, ผนังถาวรแบบสำเร็จรูปเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

กรุรอบห้องด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ ป้องกันความร้อนจากภายนอกห้อง ป้องกันเสียงรบกวน รักษาความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ

ยิปซั่ม ป.พ. สำหรับงานผนังเบา

  แผ่น ป.พ. สำหรับงานผนังเบาและผนังกั้นห้อง จะใช้แผ่น ป.พ. อัดติดกับแผ่นยิปซั่ม จึงออกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ " ยิปซั่ม ป.พ. " (ยิปซั่มประหยัดพลังงาน) ซึ่งแผ่นยิปซั่ม ป.พ. นี้สามารถนำไปใช้ทำผนังเบา, ผนังกั้นห้องสำเร็จรูปได้ ซึ่งเนื้อโฟมสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกห้อง และเก็บกักความเย็นไว้ภายในห้องได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเนื้อยิปซั่มยังง่ายต่อการตกแต่งให้เรียบเสมอกัน และด้วยความที่วัสดุทับหน้าเป็นยิปซั่ม จึงมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับงานกรุฉนวนติดตั้งผนังเบา, ผนังกั้นห้องสำเร็จรูปภายในบ้านหรืออาคารที่เนื้อวัสดุไม่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอก

แผ่นยิปซั่ม ป.พ. สำหรับใช้สร้างผนังเบา เพื่อการป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

ไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. สำหรับผนังถาวร

  แผ่น ป.พ. สำหรับงานผนังถาวร จะใช้แผ่น ป.พ. อัดติดกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ จึงออกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ " ไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. " (ไฟเบอร์ซีเมนต์ประหยัดพลังงาน) ซึ่งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. นี้สามารถใช้เป็นผนังสำเร็จรูปแบบติดตั้งถาวรได้ ซึ่งเนื้อโฟมสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกห้อง และเก็บกักความเย็นไว้ภายในห้องได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ยังมีความคงทนแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก สามารถแขวนสิ่งของหนักๆอย่างเช่น แอร์ ชั้นวางของ ชั้นโชว์ได้ สำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. นี้มี 2 รูปแบบคือแบบหน้าเดียว กับแบบสองหน้า จึงสามารถใช้กรุผนังสำเร็จรูปภายใน หรือใช้แทนผนังกั้นห้องถาวรได้เลย

แผ่นฉนวนกันความร้อนโฟมเหลืองอัดติดกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานผนังถาวร น้ำหนักเบา แข็งแรง สำหรับงานผนังสำเร็จรูปถาวร

ไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. รุ่นมาตรฐาน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

***ความหนาโฟมสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการ

ความหนาของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณสมบัติ ความหนาโฟม ความหนารวม
8 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 25 มม. 33 มม.
8 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 50 มม. 58 มม.
8 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 75 มม. 83 มม.
8 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 50 มม. 66 มม.
8 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 59 มม. 75 มม.
10 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 25 มม. 35 มม.
10 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 50 มม. 60 มม.
10 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 50 มม. 70 มม.
10 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 80 มม. 100 มม.
12 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 25 มม. 37 มม.
12 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 50 มม. 62 มม.
12 มม. ไฟเบอร์ 1 ด้าน 75 มม. 87 มม.
12 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 25 มม. 49 มม.
12 มม. ไฟเบอร์ 2 ด้าน 50 มม. 74 มม.
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ป.พ. สำหรับผนังสำเร็จรูป ป้องกันความร้อน เก็บกักความเย็น คงทนแข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ซึมน้ำ