081-315-3408 pufoam@gmail.com

รูปแบบการใช้งาน

พื้น / ดาดฟ้า

ฉนวนปูพื้นห้องเก็บความเย็น

ฉนวนปูพื้น
ห้องเก็บความเย็น

เก็บรักษาความเย็นภายในอย่างถาวรและยั่งยืน

เก็บรักษาความเย็นภายใน
อย่างถาวรและยั่งยืน

พื้นห้อง เป็นจุดที่มักเกิดการสูญเสียอุณหภูมิ รวมไปถึงการเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ( Condensation ) อันเนื่องมาจากความเย็นภายในห้องซึมทะลุผ่านพื้นออกไปสัมผัสกับอากาศภายนอก ทำให้เกิดเป็นหยดน้ำ อันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เชื้อรา และสิ่งสกปรกอื่นๆอีกมากมาย

ด้วยนวัตกรรมใหม่ แผ่น ป.พ. ( ประหยัดพลังงาน ) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนโฟมเหลืองกันความร้อนที่สามารถใช้ทำพื้นห้องเย็นเพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • ฉนวนโฟมเหลือง คือสุดยอดฉนวนที่สามารถป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิได้ดีที่สุด

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลือง มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลืองจะไม่ยุบตัว ไม่หดตัว อยู่คู่สิ่งปลูกสร้างจนถึงวันรื้อถอน

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลือง มีน้ำหนักเบา ตัดแต่งได้ง่าย สามารถเทปูนทับหรือวางแผ่นพื้นทับได้

แผ่น ป.พ. ( ประหยัดพลังงาน ) สามารถผลิตและปรับแต่งคุณสมบัติเพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งานสูงสุดของผู้ใช้ได้อย่างอิสระ สำหรับรายละเอียดในการปรับแต่งหรือการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานปูพื้นห้องเก็บความเย็น

– แผ่นป.พ. ( ประหยัดพลังงาน )  

– แผ่นซีเมนต์บอร์ด ป.พ. ( ประหยัดพลังงาน )

ฉนวนปูพื้นดาดฟ้า

ฉนวนปูพื้นดาดฟ้า

การป้องกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืน

การป้องกันความร้อน
ที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืน

ดาดฟ้าคอนกรีต เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตจะดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และสะสมไว้ภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้ห้องที่อยู่ด้านล่างร้อนอบอ้าวเป็นระยะเวลานานตลอดทั้งวัน หรือแม้กระทั้งหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ตาม

แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ แผ่น ป.พ. ( ประหยัดพลังงาน ) ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนโฟมเหลืองกันความร้อน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแผ่นฉนวนสำหรับปูพื้นดาดฟ้าได้ ด้วยคุณสมบัติของแผ่น ป.พ. ดังนี้

  • ฉนวนโฟมเหลือง คือสุดยอดฉนวนที่สามารถป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิได้ดีที่สุด

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลือง มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลืองจะไม่ยุบตัว ไม่หดตัว อยู่คู่สิ่งปลูกสร้างจนถึงวันรื้อถอน

  • เนื้อฉนวนโฟมเหลือง มีน้ำหนักเบา ตัดแต่งได้ง่าย สามารถเทปูนทับหรือวางแผ่นวัสดุอื่นทับได้

ซึ่งผลิตภัณฑ์ แผ่น ป.พ. นี้จะช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้ทะลุผ่านเนื้อโฟมเข้ามาภายในห้องด้านล่าง อีกทั้งยังช่วยรักษาความเย็นภายในห้องไม่ให้ซึมทะลุคอนกรีตออกไปภายนอกอีกด้วย สำหรับรายละเอียดในการปรับแต่งหรือการนำไปประยุกต์ใช้ สามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานปูพื้นห้องเก็บความเย็น

– แผ่นป.พ. ( ประหยัดพลังงาน )  

– แผ่นซีเมนต์บอร์ด ป.พ. ( ประหยัดพลังงาน )

error: Content is protected !!